Music x Media

Marko Hurme toimii Suomen suosituimman monitoimiareena toimitusjohtajana. Toimitusjohtajana Marko vastaa Nokia Arenan hallinnosta ja liiketoiminnasta. Rooliin kuuluu vastuu tapahtumapaikan strategian kehittämisestä, vastuullisen toiminnan johtamisesta, asiakaskokemuksen parantamisesta, kehityshankkeiden toteuttamisesta, kiinteistötoiminnasta sekä jatkuvan kaupallisen kasvun edistämisestä. Areenan ekosysteemiin kuuluu useita yrityksiä, jotka muodostavat monitahoisen kokonaisuuden. Asiakaskokemus, palvelut ja areenan teknologiaratkaisut on suunniteltava yhteistyössä kaikkien ekosysteemikumppanien kanssa. Markon tausta on tapahtuma-, ravintola- ja hotellialalta

Marko Hurme, CEO of The Nokia Arena, the Finland’s most popular music and sports arena. As CEO, Marko heads up the Leadership team at The Nokia Arena and is fully accountable for arena management, including overseeing venue strategy, sustainability, improving the experience for customers, development projects in the arena, facilities management and driving continued commercial growth. Arena ecosystem includes several companies, forming a complex ecosystem. The customer journey and the digitalization that support the arena operations need to be managed in full cooperation with all the involved ecosystem partners. Marko’s background comes from event and hospitality industry.

Jaa somessa

FI