Music x Media

Maiju Viiki on Tampereen kaupungin elämystalouden kehitysohjelman projektipäällikkö. Aikaisemmat viisi vuotta Maiju työskenteli Film Tampereessa rakentaen Tampereen seudun audiovisuaalista teollisuutta. Lisäksi Maiju on toiminut markkinoinnin ja tutkimuksen kentillä. Koulutukseltaan Maiju on kauppatieteiden maisteri, jonka työssä kohtaavat elämykset ja teknologia sekä julkinen- ja yksityinen sektori.

Maiju Viiki is the project manager of the experience economy program at the City of Tampere. For the past five years Maiju worked at Film Tampere, contributing to the development of the audiovisual industry in the Tampere region. Additionally, Maiju has experience in the fields of marketing and research. With a Master’s degree in Business Administration, Maiju’s work intersects experiences and technology, spanning both the public and private sectors.

Jaa somessa

FI