Music x Media

Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa. Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? -tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida kulttuurialaan kohdistunutta poliittista päätöksentekoa oikeustieteen, yhteiskuntatieteen sekä hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmista.

Hankkeen tutkimusryhmä avaa tutkimustuloksia: millaiselta suomalaisen kulttuuripolitiikan tila ja kulttuuriin vaikuttava päätöksenteko näyttäytyvät korona-ajan valossa? Heijastelevatko arvo-asetelmat nykytilaa vai oliko tilanne vain poikkeusolojen luoma? Millainen oli kulttuurialan asiantuntijoiden sekä toimijoiden rooli kulttuurialaa koskevan poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa? Kenen ääntä kuultiin ja millä perustein?

Monialaisessa ja osallistavassa keskustelussa pohditaan myös, miten kulttuurin asemaa Suomessa voisi parantaa; luoda ratkaisumalleja kulttuuripolitiikan kehittämiselle sekä kulttuurialan vaikuttamistyölle.

Hankkeen päärahoittaja, Sitran, edustaja kommentoi tuloksia demokraattisen päätöksenteon kriteerit ja ideaalien, demokratian toteutumisen näkökulmasta. Kommentoimassa on myös poliittisia päätöksentekijöitä sekä virkahenkilöitä.

Jaa somessa

Aika:
la, 07.10.
Moderaattori:
Kaisa Rönkkö
paneelikeskustelu
Cross-sector Music Industry Yhteiskunta
FI