Music x Media

Häirintäyhteyshenkilö

Vuonna 2022 Music x Media -tapahtumassa sekä Lost in Music -festivaalin aikana päivysti häirintäyhteyshenkilö. Päivystys oli onnistunut kokeilu ja sitä jatketaan myös vuonna 2023. 

Häirintäyhteyshenkilön palvelut ovat käytettävissä mahdollisten häirintätilanteiden varalle sekä epäasiallista käytöstä kohdattaessa. Häirintäyhteyshenkilölle voit tehdä häirintäilmoituksen, jonka pohjalta tapahtumaturvallisuutta voidaan jatkossa kehittää. Halutessasi voit saada myös keskusteluapua ja ohjausta mahdollisten hankalien tilanteiden selvittämiseen.

Music x Median tavoitteena on tarjota mahdollisimman turvallinen tila tapahtuman vieraille, työntekijöille ja esiintyjille. Tapahtuman työntekijät ohjeistetaan toimimaan häirintätilanteiden varalle, mutta vastuu omasta käytöksestä on kuitenkin meillä kaikilla itsellämme. Omalla toiminnallamme ja asenteillamme voimme vaikuttaa ja rakentaa yhdenvertaisempaa, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä. Tapahtumassamme kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta häirinnästä, syrjinnästä tai seksuaalisesta ja verbaalisesta ahdistelusta. Fyysinen- ja psyykkinen koskemattomuus on meidän kaikkien oikeus.

FI