The event

FI

Music x Median kumppani HouseOfTherapy on työhyvinvoinnin ja työuupumuksesta selviämisen asiantuntija. Heidän tarjoamansa psykoterapiaan pohjaavat palvelut soveltuvat erityisen hyvin stressaavan työn kuormittamille henkilöille sekä kaikille, jotka kaipaavat uusia taitoja itsetuntemuksen ja työelämässäkin tarvittavan itsesäätelyn tueksi.

Työn ja vapaa-ajan sisällöt sekä niiden välinen synergia heijastuvat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Työkyvyn erilaiset häiriötilanteet sekoittavat arjen hallintaa. Jos ihminen menettää työkykynsä, se harvoin tapahtuu hetkessä – yleensä työkyky on ollut haastettuna jo pidemmän aikaa.

Työyhteisöllä on merkittävä rooli yksilön työkyvyn ylläpitäjänä sekä sen vahvistajana. Silti hyvään, laaja-alaiseen työkykyjohtamiseen panostavissakin työyhteisöissä kohdataan tilanteita, jolloin yksilö yksinkertaisesti ylittää oman jaksamisensa rajat. Eikä tämä ole lainkaan harvinaista. Jos työrooli poikkeaa vahvasti yksityiselämän rooleista, syntyy siitä monesti psyykkistä kuormitusta, ahdistustakin.

Stressaavissa ja ongelmatilanteissa sovellamme selviytymiskeinojamme parhaamme mukaan, osoittautuvat ne sitten hyödyllisiksi tai hyödyttömiksi. On erittäin yleistä, että epämiellyttäviä tunteita saatetaan pyrkiä poistamaan päihteiden keinoin, etsimällä välitöntä mielihyvää tai pakoa todellisuudesta ja ahdistavasta tilanteesta.

Olennaisinta työkyvyn ylläpitämisen kannalta on, että voimme tehdä muutoksen tässä ja nyt sekä innovoida itsellemme sopivimmat mallit, joita hyödyntää tulevaisuuden haasteissa. Koskaan ei ole liian myöhäistä ruokkia mieltämme, kasvaa sekä vahvistaa pystyvyyden ja elämänhallinnan tunteita.

HouseOfTherapy tarjoaa psykoterapian ja työhyvinvoinnin palveluita, joilla pyritään vahvistamaan asiakkaiden elämänhallinnan tunnetta. HouseOfTherapyssa ollaan kiinnostuneita tutkimaan oireiden sijaan ongelmien juurisyitä. Mistä haitallinen ajattelu- tai toimintamalli on saanut alkunsa? Mitä yksilö haluaa, mitä tarvitsee ja miltä omien arvojen näköinen elämä näyttää?

Palatkaamme vielä takaisin uupumuksen äärelle. Paineiden ja stressin. Pettymyksen ja epäonnistumisen kokemusten sekä negatiivisten tunteiden pariin. Negatiivisilta tuntuvat tunteet saavat ihmisen herkästi puolustuskannalle, pakenemaan tai turvautumaan niihin keinoihin, joista ei ole apua. Kun tunteita ei kohdata, ne jäävät kehoon ja mieleen, muovaten käsityksiä itsestämme. Negatiiviset tunteet voivat liittoutua oman minäkuvamme kanssa ja viestiä huonoudesta, riittämättömyydestä ja tarpeettomuudesta. Seurauksena voi olla ajatusten ja toiminnan tasolla tapahtuva ylikompensointi, jonka tarkoitus on estää kokemasta itseään kielteisesti. Puskemme lisää, vieläkin vähän lisää tai lamaannumme paineen alla. Käsillä on oman jaksamisen loppulaskenta.

Psyykkinen oireilu ja uupuminen tarjoavat kaikessa kaameudessaan hienon mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan itseämme sekä tapaamme tehdä työtä ja elää. Kun ihminen oireilee, on se merkki siitä, että jotakin on pielessä. Jos oireet pitkittyvät eikä niitä kuunnella, stoppi tulee usein väkisinkin. On saavutettava ymmärrys. On tärkeää ymmärtää, mitkä asiat seisovat työ- ja toimintakykymme sekä ennen kaikkea omien arvojen mukaisen, onnellisen elämän tiellä.

HouseOfTherapyn tarjous Music x Median seuraajille

HouseOfTherapy on erikoistunut palauttamaan kadotettua työkykyä ja poistamaan psyykkistä painolastia aiheuttavia oireita psykoterapian menetelmin.

HouseOfTherapy tarjoaa Music x Median seuraajille kolmen päivän yksilöllisen intensiivijakson kartanohuvilassaan Loimaalla erikoishintaan. Tarjoushintaiseen pakettiin sisältyy täysihoito sekä erityisesti luovien alojen tekijöiden tarpeisiin räätälöidyt psykoterapiahoidot.

Kokonaisuuden hinta on 1190€ (sis. Alv).

Tarjous on voimassa lokakuun 2022 aikana tehtyihin varauksiin. Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä info@houseoftherapy.net.

Share this page

EN