The event

FI

Vuoden 2023 tapahtuma on takana – kuinka onnistuimme sinun mielestäsi? Entä mitä toivoisit Music x Medialta jatkossa? Miten voisimme sinun mielestäsi olla parhaalla tavalla mukana alan ympärivuotisessa toiminnassa?

Kannustamme kaikkia tapahtumakävijöitä jättämään palautetta 23.10. mennessä ja kehitysehdotuksia tapahtuman sisällöistä, toimivuudesta, ilmapiiristä ja oheistapahtumista. Palautteen avulla pyrimme takaamaan, että ensi vuoden tapahtuma vastaisi entistäkin paremmin alan tarpeita. Tänä vuonna tapahtuma toteutettiin toista kertaa nelipäiväisenä ja se jatkoi viimevuotista suuntaa sisältöjen, tavoitteiden ja kohderyhmien osalta.

Linkki palautekyselyyn.​ Vastaathan 23.10.2023 mennessä.

Share this page

EN