Music x Media

FI

EN

Peter Peitsalo MSS (hyvinvointiteknologia & osaamisen johtaminen), on sertifioitu Business ja Team coach, jolla on valmennuskokemusta ja kokemusta erilaisten tiimien kehittämistehtävien kanssa työskentelystä vuodesta 2007 lähtien. Peitsalon toimintatapa on osallistava, valmentava sekä arvostavalla tavalla myös haastava. Tavoitteena on saada asiakas löytämään omat vahvuudet ja potentiaalit sekä ottamaan nämä käyttöön. Työskentelyssä on myös vahva ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen kosketus, eli tilaisuudet eivät ole kirjaviisastelua tai valmentajan yksinpuhelua.

Share this page

EN