Music x Media

FI

EN

Marjukka Laurola on taidetaustainen psykologi, työnohjaaja ja organisaatioiden kehittäjä, joka työskentelee luovien alojen työhyvinvoinnin parissa niin yksilöiden, työryhmien kuin organisaatioiden valmentajana. Marjukan työskentelyn keskiössä ovat vuorovaikutukseen, ryhmädynamiikkaan, tunneilmastoon, luovuuteen ja psykologiseen turvallisuuteen liittyvät teemat.

Share this page

EN