Music x Media

IFPI:n ja Teoston tilaama ja Omnicom Media Groupin Roadmap Director Kari Tervosen suunnittelema ja analysoima tutkimus on selvittänyt suomalaisten suhdetta musiikkiin jo yhdeksän peräkkäistä vuotta. Kunkin vuoden tulosanalyysejä Kari on rikastanut yhdistämällä tutkimusvastauksiin myös muuta dataa, jota hän kerää ihmisten arkikäyttäytymistä tutkivissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Tutkimuksen tuloksista esiin piirtyy tuhti ja kiinnostava tietopaketti, jossa yhdistyvät musiikkialan ammattilaisten toimialatieto, analyysit kuluttajien käyttäytymisestä sekä tutkimusvastaajien mielipiteet ja kommentit.

Share this page

EN