Music x Media

FI

EN

Tapahtuma- ja festivaalituottajan työhön sisältyy ajanhallintaa haastavia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat arkeen ja saattavat kuormittaa hyvinvointia. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi ajanhallinnan kannalta keskeisiä kokonaisuuksia sekä pysähdytään tunnistamaan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä teemoja niin omasta kuin kulttuuri- ja livealan työyhteisöjen näkökulmasta. Osallistavassa koulutuksessa pohditaan oman työn priorisointia sekä ajankäyttöön liittyviä asioita sekä osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä ja ideoita hyvinvointia tukevaan työarkeen.

Tämä ohjelmasisältö toteutetaan yhteistyössä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn kanssa.

Share this page

Aika:
Thu, 03.10.
Panel discussion
EN