The event

FI

Music x Median nelipäiväinen seminaariohjelma on täydentynyt uusilla puhujilla ja ohjelmasisällöillä. Monialaisen Music x Median esiintyjät koostuvat asiantuntijajoukosta, jolta on odotettavissa suorasanaisia ja omakohtaisin kokemuksin rikastettuja puheenvuoroja paitsi elämysteollisuuden menestystarinoista, myös intohimoammatin mukana tulevista haasteista.

Seminaarissa vuoropuhelua käydään eri luovien alojen toimijoiden kanssa: ajankohtaisia näkökulmia on tarjolla niin elokuva- ja tv-puolelta, alustateollisuuden parista kuin kulttuurijournalismin saralta. Globaalin Hacate Entertainment Groupin perustaja Sarah-Chanderia (US) esittelee tapausesimerkkejä audiovisuaalisen alan clearaamisprosesseista, International Music Managers Forumin toiminnanjohtaja Jake Beaumont-Nesbitt (UK) ja virtuaalisen markkinapaikka Decentralandin tuottaja Iara Dias (BR) pitävät työpajan web3:n hyödyntämisestä artistikehityksessä, vuoden käsikirjoittajan Venlalla palkittu Anna Brotkin kertoo Aikuiset-sarjaan tehdyistä musiikkivalinnoista ja niiden merkityksestä, kun taas yrittäjä ja sovittelija Kristiina Komulainen käsittelee konfliktitilanteiden rakentavaa kohtaamista ja purkua niin musiikki- kuin muilla luovilla aloilla.

Music x Median monia ohjelmasisältöjä toteutetaan yhdessä luovilla aloilla vaikuttavien kumppaneiden kanssa. YLEn Uuden Musiikin Kilpailun päätuottaja yhdessä artisti- ja kappalevalinnoista vastaavan tuottajan kanssa avaavat sitä, miten Euroviisu-karsinnasta rakennettiin kansallinen ja kansainvälinen hittituote, Sponsorointi ja tapahtumat ry:n opastuksella tarkastellaan audiovisuaalisten alojen välisiä kumppanuuksia sekä kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia, minkä lisäksi kansainvälisten festivaaliorganisaatioiden kanssa käydään läpi ilmastokriisin myötä muuttuvan toimintaympäristön haasteita.

Tänä vuonna tiettyjä ohjelmasisältöjä kohdennetaan entistä vahvemmin luovilla aloilla työskenteleville itsensätyöllistäjille ja taiteilijoille sekä esihenkilöille. Osa keskiviikon ohjelmasta keskittyy freelancer-lähtöisiin aihepiireihin, kun taas lauantaina pureudutaan muun muassa johtajuuden kriittisiin pisteisiin – ja kipukohtiinkin. Osallistujat pääsevät päivittämään työelämätaitojaan, solmimaan toimintansa kannalta merkityksellisiä kontakteja ja jakamaan arvokkaita kokemuksia eri aloilla toimivien kollegoidensa kanssa. Samalla rakennetaan siltoja audiovisuaalisten ja muiden luovien alojen välille sekä opitaan, millä konkreettisilla keinoilla eri aloja voitaisiin sidosryhmineen törmäyttää.

Music x Median ohjelmakattaus tulee täydentymään kesän aikana. Katso päivittyvät tiedot Ohjelma-osiosta Program

Share this page

EN