The event

FI

Music x Media on järjestetty vuodesta 1989 asti Tampereella. Silloin tapahtuman polkaisi pystyyn tamperelainen Tapio Korjus, joka halusi luoda tapahtuman musiikkialan ammattilaisille. Tampere on tuttu rennosta ilmapiiristään, ja Tampereen kaupunki myös panostaa elämyksellisyyteen ja luovaan talouteen. Esimerkiksi siksi myös Music x Media on ollut tervetullut tapahtuma nimenomaan Tampereelle.

 

Kaupungin alueen kehitys ja vetovoima on kasvanut viime vuosina paljon, eikä tämä ole sattumaa: Tampereen tavoitteena on rakentaa kaupungista Euroopan uusi luova keskus. Halusimme tutustua tapahtumakaupunkimme elämystalouteen tarkemmin, joten kysyimme Tampereen kaupungin Elämystalouden kehitysohjelman asiakkuuspäällikkö Maiju Viikiltä, miten kaupunki toteuttaa tavoitettaan: miten se rakentaa Tampereelle ”Euroopan uutta Hollywoodia”.

 

Miten Tampere on panostanut luovaan talouteen?

 

”Tampereella on panostettu elämystalouteen jo pitkään. Ennen nykyistä elämystalouden kehitysohjelmaa kaupunki on esimerkki laittanut pystyyn Film Tampere -ohjelman osaksi Business Tamperetta. Sen tavoitteena on kasvattaa alueen audiovisuaalista teollisuutta. Lisäksi kaupunki on panostanut matkailun sekä kulttuurin kehitykseen.

 

Elämystalouden teema on valittu valtuuskauden kehitysohjelmaksi, mikä tarkoittaa sitä, että kyseisen teollisuuden haaran kasvuun panostetaan entisestään. Se on myös osoitus teeman merkityksestä. Elämystalouden kehitysohjelma kokoaa saman sateenvarjon alle luovien alojen liiketoimintakehityksen, osaamiskeskittymän rakentamisen sekä elämys- ja tapahtumasisältöjen ja palveluiden kehittämisen.”

 

Minkälainen on hankkeen visio?

 

”Elämystalouden kehitysohjelman visiona ja päätavoitteena on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä.

 

Tunnistamme sen, että Tampere on kotimaan markkinoilla tunnettu tapahtuma- ja matkailukaupunki. Kansainvälisillä markkinoilla meillä on sen sijaan vielä paljon lunastamatonta potentiaalia. Lisäksi kehitysohjelman tavoitteena on kehittää Tampereen ympärivuotista elämyksellisyyttä.”

 

Mitä hyötyä elämyksillä on kaupungille – tai kaupunkilaisille?

 

”Sillä on aluetaloudellisesti positiivinen vaikutus, ja lisäksi panostamalla elämyksiin luomme työtä luovien alojen ammattilaisille. Esimerkiksi suurtapahtumat tuovat buustia Tampereen ravintola-, majoitus- ja matkailupalveluille. Tapahtumien ja elämysten kautta kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden tunteen lisääminen on myös tärkeä näkökulma.”

 

Minkälaisia arvoja elämystalouteen panostaminen vaatii päättäjiltä?

 

”Vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä. Elämystalous on yksi maailman nopeimmin kasvavista teollisuuden haaroista. Kaupunkina meidän pitää huolehtia, että kasvu tapahtuu esimerkiksi sosiaaliset ja ympäristölliset kysymykset huomioiden.
Kehitysohjelman ajatuksena on vahvistaa Tampereen elämystalouden yhteisöjen toimintaedellytyksiä. Haluamme luoda yrityksille parhaat puitteet onnistumiseen. Kaupungin tavoite on olla luotettava kumppani ja toimia yhteisen tekemisen mahdollistavana alustana.

Varsinkin digitaalisia palveluja kehitettäessä tulee aina pitää mielessä, kenelle lopulta teemme työtä. Asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen ovat toimintamme ytimessä.”

 

Mikä siis tekee Tampereesta Euroopan uuden Hollywoodin?

 

”Tätä tukee erityisesti kaupungin vahva panostus av-alaan, esimerkiksi kuvausstudioiden kehitys: Mediapolis ja Toholoppi, kaupungin oma paikallinen Film Tampere – ja se, että Tampereella on nähty myös kansainvälisiä Hollywood-tuotantoja, esim Dual, Svalta ja ruotsalainen Avgrunden.

 

 

 

***

 

 

Aiheesta keskustellaan lisää osana Music x Media -tapahtumaa yleisölle avoimessa keskustelussa Tampere – Euroopan uusi luova keskus. Elämystalous Tampereen kasvun vauhdittajana.

Tilaisuus on avoin ja maksuton, se järjestetään Tampere-talon Maestro-salissa lauantaina 7.10. klo 15.00-16.00.

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitä Tampereen tapahtumarikas ja kunnianhimoinen elämyskattaus pitää sisällään ja voi tarkoittaa myös sinulle!

 

Nähdään Tampereella!

 

 

***

 

 

 

Tampere – Euroopan uusi luova keskus.

Elämystalous Tampereen kasvun vauhdittajana

 

Tampereen alueen kasvu, kehitys ja vetovoima on huomattu viime vuosina laajasti. Tämä kehitys ei ole sattumaa vaan tietoisten valintojen seurausta. Tampere on panostanut vahvasti elämystalouteen, tapahtumiin sekä AV-tuotantojen infrastruktuurin kehittämiseen. Elämystaloudella on mahdollisuus tuoda Tampereen seudulle elinvoimaa, hyvinvointia, kasvua ja kansainvälisyyttä. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitä Tampereen tapahtumarikas ja kunnianhimoinen elämyskattaus pitää sisällään ja voi tarkoittaa myös sinulle!

 

Tämä keskustelu on yleisölle avoin osa Tampereella järjestettävää Music x Media tapahtumaa. Tilaisuus on avoin ja maksuton, se järjestetään Tampere-talon Maestro-salissa lauantaina 7.10. klo 15.00-16.00.

Keskustelun alustaa projektipäällikkö Heikki Aittala Tampereen kaupungin luovien alojen ekosysteemihankkeesta.

 

Puhujina tilaisuudessa ovat Maiju Viiki (Tampereen kaupunki), Antti Toiviainen (Film Tampere), Saara Saarteinen (Tampereen kaupunki), Heli Jokela (Visit Tampere) sekä Pietu Sepponen (Lost in Music)

 

Keskustelua moderoi Fanny Heinonen (Film Tampere).

Tervetuloa!

Share this page

EN