The event

FI

Suomen musiikkialalla esiintyy edelleen runsaasti syrjintää ja epäasiallista kohtelua. Teoston tuoreen tutkimuksen mukaan vähemmistö alalla toimivista kokee musiikkialan yhdenvertaisena ja enemmistö on kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua. Tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että matka yhdenvertaiseen toimialaan on vielä pitkä. Meillä on koko alalla paljon työtä tehtävänä, jotta tilanne todella muuttuu. 

Music x Medialla on tärkeä rooli rakentaa siltoja toimijoiden sekä ihmisten välille ja edistää niiden välistä yhdenvertaista yhteistyötä. Suomen johtavana musiikkialan ammattilaistapahtumana tulemme myös nostamaan keskustelua paremman toimintaympäristön luomisen edellytyksistä. Tapahtumamme toimii ainutlaatuisena alustana keskustella näistä aiheista sekä edistää konkreettisia toimenpiteitä, jotta musiikkiala olisi kaikille turvallinen ja yhdenvertainen.

Esimerkiksi etniseen vähemmistöön kuuluvista jopa 61 % oli kokenut taustaansa liittyvää syrjintää. On tärkeää, että epäkohdat nostetaan esiin ja asioita parannetaan yhteistyössä. Meidän roolimme on olla alan yhteenkokoaja ja sitoudumme siihen, että edistämme parempaa toimintakulttuuria. Lokakuun tapahtumassamme tullaan rohkeasti keskustelemaan yhdenvertaisen ammattilaisuuden puolesta. Nostetaan epäkohdat yhdessä esiin ja mietitään, miten meillä kaikilla olisi turvallista olla ja mahdollisuus luovaan työhön koko sen potentiaalissa.

– Jani Jalonen

CEO
The event

Lue lisää aiheesta Teoston tiedotteesta sekä tutkimuksesta.

Share this page

EN