The event

FI

Kirjoittaja: Kaisa Rönkkö

 

Läpinäkyvyyttä valintaprosessiin, ammattilaisraatien päätöksiä, yhteismitallisia perusteluita, selkeitä kriteereitä ja vähemmän kategorioita. Muun muassa tällaisia toiveita esititte meille kevättalven Suuressa gaalakyselyssä. Vuoden 2023 gaalan toteutuksessa pyrimme ottamaan alalta tulleita toiveita huomioon. Jutun lopusta voit lukea tiivistyksen pähkinänkuoressa.

Music x Median yhteydessä vuodesta 1995 asti järjestetyssä Industry Awards -gaalassa jaetaan musiikkialan sisäisiä huomionosoituksia, joilla palkitaan kuluneen vuoden (aikavälillä elokuusta-elokuuhun) aikana työssään ansioituneita musiikkialan ammattilaisia. Palkintojen on ajateltu olevan tunnustus niille toimijoille, joiden työn tulokset ovat usein tuntuvampia ja näkyvämpiä kuin tekijät itse.

Gaalan rakenne, palkintokategorioiden kriteerit ja valintaprosessit ovat herättäneet viime vuosina kriittistäkin keskustelua. Toimintaympäristön muuttuessa, myös gaalan on kehityttävä, jotta sen arvostus alan sisällä – ja sen ulkopuolella – nousee.

Jo viime vuonna viestimme, että aiomme uudistaa gaalaa. Avasimme kevättalvella Suuren gaalakyselyn. Viestimme kyselystä useaan otteeseen somekanavissamme, lähetimme järjestöille edelleen jaettavaksi ja mainostimme verkkosivuillamme, huikkailimme tavatessamme tutuille. Kysely oli auki kolme viikkoa. Saimme noin yhdeksänkymmentä vastausta, osa hyvinkin pitkiä ja perusteellisia. Saamamme palautteen perusteella, on kiistatonta, että Industry Awards -gaala ja alan palkitseminen koetaan tärkeänä. Ehkä juuri siksi palkintojen jakoperusteet ja -prosessit ovat herättäneet niin suuria tunteita.

Music x Media on jo kahden vuoden ajan laajentanut konferenssiohjelmaansa myös muille luoville aloille. Toivotamme siis myös gaalaan entistäkin lämpimämmin tervetulleeksi kaikki luovien alojen toimijat. Näin ollen etsimme tapaa, jolla säilytämme Industry Awards -gaalan, mutta huomioimme ja palkitsemme toimijoita entistä laajemmin. Toimialarajojen hämärtyessä tähän onkin jo luonnostaan tullut muutoksia ehdokkaiden, kategorioiden ja voittajien osalta. 

Ja nyt. Tällaista gaalaa tuotamme lokakuulle 2023: 

 

1)   Osa palkinnoista jaetaan vuorovuosin ja kategorioiden valinnassa seurataan alan kehitystä

 

Luovat alat ovat jatkuvassa muutoksessa, ja uusien ilmiöiden, ammattien ja osaamistarpeiden myötä myös palkintoja tuntuisi tärkeältä lisätä. Industry Awards -kategorioiden määrä onkin kasvanut vuosi vuodelta.

Vuonna 2022 kategorioita oli jo hengästyttävät 31. Se on tarkoittanut sitä, ettei gaalassa ehdi jutella tuttujen kanssa – tai sitten puhutaan koko ajan liikuttavien palkintopuheiden päälle. 

Jospa emme jakaisikaan kaikkia palkintoja joka vuosi! Kategoriatauko ei tarkoita sitä, etteikö jotain ammattiryhmää tai sektoria arvostettaisi. Kenties kyseisenä vuonna on vain tapahtunut joitain sellaisia muutoksia, jotka huutavat omaa kategoriaansa.

 

2)   Ehdokkaiden asettaminen – ehdokkaita voi ehdottaa 27.6.–15.8.2023

 

Niin moni ansaitsisi voittaa tai ainakin kuulla, miten korvaamaton on. Panostetaan siihen.

Toivoisin, että ottaisimme voittajien ehdottamisen mahdollisuutena miettiä ja listata omia ja muiden ihailtavien toimijoiden saavutuksia, osaamista ja vahvuuksia. Edelleen tänäkin vuonna kaikki maailman ihmiset saavat ehdottaa ehdokkaita Industry Awards -voittajiksi, mutta me pystymme kyllä identifioimaan spammaajat – eli sitä kaverin nimeä ei kannata syöttää järjestelmään kuin kerran. 

Tulemme kysymään ehdokaslomakkeessa asioita, kuten kuvaile ehdokkaan tapaa työskennellä, innostaa muita ja luoda uutta. Pyydämme kuvailemaan ehdokkaan onnistumisista toimialan sisällä (mm. liiketoiminnallisia onnistumisia, työtapojen tai arvojen edistämistä, uusien käytäntöjen kehittämistä). Pyydämme kertomaan ilmiön tavoitettavuudesta ja kaupallisesta arvosta sekä ilmiön yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta or ilmiön edistämistä arvoista. Selvitämme lomakkeessa liikevaihtoa ja kasvua. Tällaisten kysymysten – ja hyvin laadittujen vastausten – avulla ehdotuksia pystytään entistä paremmin vertailemaan keskenään.

Kyselyn vastauksissa ymmärrettiin se, että Music x Median tiimillä ei ole mahdollisuuksia tehdä salapoliisityötä, jolla kaikkien voittajakandidaattien vahvuudet ja saavutukset saataisiin näkyville. Ehdokasperusteluiden kirjoittamisessa vastuutan siis myös teitä, rakkaat kollegat!

Haastankin nyt erityisesti kaikki esihenkilöt ja pomot kirjoittamaan kesän aikana tiimiläisistään perusteluita. Ehdota kollegaa tai itsensä työllistävää freelanceria. Miettikää tiimeinä, kuka olisi sellainen kumppani tai kilpailija, joka ansaitsisi voittaa ja miksi. Laittakaa aikaa ja sydäntä perustelujen kirjoittamiseen!

Jos ei valituksi tulisikaan, niin olisipa ihana kuulla kesälomalta palatessa, kuinka pomo, kollega tai yhteistyökumppani kuvailee juuri sinun vahvuuksiasi ja pukee saavutuksesi ja intohimosi sanoiksi.

Tai mitä jos kerrankin ihan rohkeasti miettisit itse omia vahvuuksiasi ja kirjaisit ne ylös lomakkeeseen?

 

3) Ehdokkaat ja voittajat valitaan ammattilaisraatien ja yleisöäänien perusteella

  

Väitän, että on harhaluulo, että Music x Median osallistujat äänestäisivät vain opportunistisesti tai vailla asiantuntemusta. Haluamme silti vahvistaa asiantuntijatietoa ehdokas- ja voittajavalintojen taustalla – kuitenkin antaen arvoa myös alan omalle näkemykselle. 

Niinpä olemme päätyneet ratkaisuun, jossa valtaosassa kategorioita tuomariston äänet vaikuttavat 70% ja yleisöäänet 30%. Osassa kategorioita, sellaisissa, jotka vaativat laajempaa näkökulmaa kuin mitä tuomaristot voivat edustaa, suhde on toisin päin.Tämä koskee muun muassa Tulevaisuuden suunnannäyttäjä-, Vuoden tukipilari- ja uutta Vuoden Team Leader -palkintoa. Kaikki raadit arvioivat myös nämä kategoriat.

Vuonna 2023 kokoamme kolme 7–12 hengen ammattilaisraatia: label-raati, live-raati ja media-raati, jotka kaikki pisteyttävät ja käsittelevät oman alansa ehdokkaat. Kokoamme ryhmät sekä yritysten että järjestöjen ammattilaisista ja huomioimme muun muassa maantieteellisen kattavuuden. Kaikkien raatien puheenjohtajana toimii sama jämäkkä, objektiivinen ja kaikkien luottamusta nauttiva Päätuomari X, jonka henkilöllisyyden kerromme myöhemmin.

Muutama erityiskategoria jää Music x Median ja Tampereen kaupungin päätettäväksi.

 

4) Arvostelukriteerejä tarkennetaan viime vuosilta ja niiden painotuksista viestitään avoimesti

 

Kyselyssä tiedusteltiin monivalinnan avulla ja avoimen vastauksen vaihtoehdolla, millaisia kriteereitä palkitsemisessa tulisi korostaa. Ensisijaista on se, että kaikille on selvää, millaisin kriteerein voittajia tulee ehdottaa ja äänestää.

Meihin on ehdokasasettelun ja voittajien osalta kohdistunut diversiteettipaine – eikä ainoastaan sukupuoleen, etniseen tai kansalliseen alkuperään ja ikään liittyen vaan myös maantieteelliseen kattavuuteen, genreen, sektoriin, vakaumukseen, yrityksen kokoon ja sektoreiden yhdenvertaisuuteen liittyen. Teettämässämme kyselyssä diversiteetin merkitys tunnustettiin, mutta silti kallistuttiin sille tolalle, että ehdokkaiksi ja voittajiksi tulisi valita ”parhaat”.

Kriteereistä korostuivat: toiminnan yleinen vaikuttavuus koko alan ja oman sektorin hyväksi, uudet avaukset, innovatiivisuus ja näkemyksellisyys sekä liiketaloudelliset ja muut numeeriset mittarit. Kategorioissa tulemme suoraan kertomaan, mikä on esimerkiksi osaamisen ja saavutusten prosentuaalinen suhde arviointityössä.

 

5) Juhlitaan yhdessä!

 

Palautetta tuli myös gaalalipun hinnasta. Jos ja kun haluamme tilaisuuden arvokkuudelle sopivan tapahtuman, tässä kustannusten nousun ahdistavassa viidakossa emme valitettavasti pysty laskemaan hintoja vuonna 2023. Tältä osin minulla ei siis ole tarjottavanani uutisia. Koetamme tuottaa gaalan, josta musiikkiala voisi tuntea ylpeyttä ja iloa.

Ja se vaatiikin nyt toimenpiteitä myös teiltä: 

Ehdokasasettelu on auki 27.6.–15.8.2023 here – vastatkaa, perustelkaa ja olkaa ylpeitä itsestänne ja ihmisistä ympärillänne. Haastan teidät kiinnittämään huomionne kaikenlaisissa työsuhteissa ja positioissa oleviin ammattilaisiin!

Suuri kiitos siitä, että vastasitte kyselyymme. Kiitos myös kaikista muista palautteista ja kehittämisideoista, joita olemme tapahtumaamme koskien saaneet. Kiitos teille, jotka jaksoitte kirjoittaa rankkaakin palautetta. Kiitos teille, jotka jaksoitte kirjoittaa ihania myönteisiä viestejä. Ne ovat motivoineet työtämme! 

 

Hyvien tekojen, kiitosten ja kauniiden sanojen täyttämää kesää ihan kaikille,

Kaisa

 

Pähkinänkuoressa:

Taustaa:

Gaalan rakenne, palkintokategorioiden kriteerit ja valintaprosessit ovat herättäneet viime vuosina kriittistäkin keskustelua. Jo viime vuonna viestimme, että aiomme uudistaa gaalaa, sillä saamamme palautteen perusteella gaalaa pidetään alalle tärkeänä foorumina – palkintojen on ajateltu olevan tunnustus niille toimijoille, joiden työn tulokset ovat usein näkyvämpiä kuin tekijät itse. Toteutimme Suuren gaalakyselyn koko musiikkialalle kehitystyön tueksi.

Tulevaisuudessa:

Jatkossa osa palkinnoista jaetaan vuorovuosin ja kategorioiden valinnassa seurataan alan kehitystä. Ehdokkaiden asettaminen on tärkeä vaihe prosessissa. Koko alalta toivotaan panostusta ehdokkaiden asettamiseen. Perustelut ovat tärkeitä – ilman niitä palkinnonsaajia on vaikea asettaa tasavertaiseen, yhteismitalliseen vertailuun keskenään.

Ennen raati on vaikuttanut vain ehdokkaiden valintaan, muttei voittajien valintaan. Tänä vuonna voittajien valintaan vaikuttavat sekä ammattilaisraatien että rekisteröityneen yleisön äänestystulos. Arvostelukriteerejä tarkennetaan viime vuosilta ja niiden painotuksista viestitään avoimesti.

Juhlitaan yhdessä! Koetamme tuottaa gaalan, josta musiikkiala voisi tuntea ylpeyttä ja iloa.

 

 

 

Sanat: Kaisa Rönkkö
Kuva: Miikka Varila

Share this page

EN