The event

FI

Hyviä uutisia luoville aloille! Luovien alojen kasvuun haetaan vauhtia uudenlaisella yhteistyömallilla. Kuten Suomessa pilotoitu av-alan kasvusopimus on osoittanut, vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin välisellä dialogilla voidaan löytää konkreettisia toimia alan kasvun vauhdittamiseksi.

Nyt sama yhteistyömalli laajenee musiikki-, peli-, kirjallisuus ja av-aloille ja mahdollistaa sen, että yritykset voivat yhdessä julkisen sektorin kanssa laatia yrityksille yhteisen kasvureitin ja selkeät kasvutavoitteet, jotka parantavat yritysten mahdollisuuksia uudistua oikeaan suuntaan murroksen keskellä.

TEM ja Business Finland ovat olleet käynnistämässä monistettavien sisältöjen kasvusopimusta, ja sen rakentaminen aloitetaan maaliskuussa 2023 ohjausryhmätyöskentelyllä, sidosryhmien ennakkokeskusteluilla sekä taustahaastatteluilla ja -tapaamisilla, ja toukokuun aikana järjestetään musiikki-, peli-, kirjallisuus- ja av-alaa laajalti osallistavia työpajoja.

Kasvusopimus esitellään 4.–7.10.2023 Tampereella The event -tapahtumassa, jonka taustayritys Suomen Musiikki- ja Media Tapahtumat Oy toimii kasvusopimuksen fasilitaattorina.

 

Lue lisää Luovan talouden tiekartasta:

Luovan talouden tiekartta
Uutta kasvua luovaan talouteen

Lue lisää kasvusopimuksesta:

Kasvusopimus tuo luovat alat ja julkishallinnon saman pöydän ääreen
Av-alan kasvusopimus julkistettiin – ministeriöt ja yritykset yhteistyöhön
Av-alan kasvusopimustyöryhmä asetettu
Av-alalla pilotoitu kasvusopimus laajenee myös muille luoville aloille

 

Lisätiedot:
Kaisa Rönkkö, Music x Media, kaisa.ronkko@musicmedia.fi, 040 867 4216

Share this page

EN