The event

FI

Haluatko Music x Median kumppaniksi?

Parempi maailma tarvitsee taidetta ja kulttuuria ja siksi kulttuurintekijät tarvitsevat paremman maailman! Meillä on laaja kulttuurialoja poikkileikkaava verkosto ja poikkeuksellinen visio, jolla aiomme parantaa taiteen yhteiskunnallista asemaa. Silti mekään emme pysty ihan kaikkeen yksin, ja etsimme vuosittain yhteistyökumppaneita avuksemme rakentamaan kulttuurintekijöille parasta mahdollista tapahtumaa. Music x Median kumppanina voit osallistua luovien alojen ja paremman yhteiskunnan […]

Music x Media etsii uutta toimitusjohtajaa

Music x Media etsii uutta toimitusjohtajaa, joka on näkemyksellinen, luovista aloista syntyvän liiketoiminnan asiantuntija. Music x Media on toiminut 33 vuotta musiikkialan kansainvälisenä ammattilaistapahtumana. Viime vuosina toimintaa on kehitetty ympärivuotiseksi luovien alojen foorumiksi, jossa itse tapahtuma on vain yksi toiminnan muoto. Organisaatiolla on vahvat koulutukselliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset sekä luovien alojen kasvuun ja kehittämiseen perustuvat tavoitteet.  […]

Tutkimushanke purkaa auki korona-ajan kulttuuripolitiikan

Muusikko, dramaturgi Paula Vesalan aloitteesta syntynyt monialainen työryhmä on aloittanut hankkeen, jossa käydään läpi kulttuurialan toimintaedellytyksiin vaikuttanutta lainsäädäntöä ja poliittista päätöksentekoa korona-ajan Suomessa. Korona-ajan päätöksenteko vaikutti merkittävästi taiteen ja kulttuurin tuotannon, kuluttamisen sekä osallistumisen mahdollisuuksiin, mutta se toi myös esiin kulttuurin hauraan aseman suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Hankkeessa etsitäänkin myös keinoja demokraattisen päätöksenteon takaamiseksi ja kulttuurikentän osallisuuden […]

Luovien alojen uusi kasvusopimus julkaistaan Music x Media -tapahtumassa

Hyviä uutisia luoville aloille! Luovien alojen kasvuun haetaan vauhtia uudenlaisella yhteistyömallilla. Kuten Suomessa pilotoitu av-alan kasvusopimus on osoittanut, vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin välisellä dialogilla voidaan löytää konkreettisia toimia alan kasvun vauhdittamiseksi. Nyt sama yhteistyömalli laajenee musiikki-, peli-, kirjallisuus ja av-aloille ja mahdollistaa sen, että yritykset voivat yhdessä julkisen sektorin kanssa laatia yrityksille yhteisen kasvureitin ja […]

Music x Media is looking for interns! 

Luovien alojen ammattilaistapahtuma Music x Media etsii 1-2 työharjoittelijaa tiimiinsä tekemään 4.-7.10.2023 Tampereella järjestettävää tapahtumaa. Harjoittelijat osallistuvat monipuolisesti tapahtuman tuotantoon tehtävien koostuessa pääasiassa tapahtumien tuotannon ja/tai viestinnän avustavista tehtävistä. Harjoittelijan toimenkuvaan voi kuulua esimerkiksi tuotannollisia koordinointi- ja yhteydenpitotehtäviä liittyen puhujiin, tapahtumapaikan järjestelyihin ja erilaisiin muihin juokseviin tehtäviin. Viestinnän osalta tehtäviin voi kuulua mm. sosiaalisen median sisällöntuotantoa, […]

Lost In Music’s artist application is open!

Suomen suurin showcase-festivaali Lost In Music järjestetään seuraavan kerran Tampereella 4.-7.10.2023. Ympäri Tampereen klubeja ja keikkapaikkoja levittäytyvä kaupunkifestivaali on tänään avannut artistihaun, joka on auki 31.3.2023 asti. Musiikkialan toimijoille sekä signaamattomille tulevaisuuden tähtiartisteille on viime vuosien tapaan omat hakulomakkeensa. Artistivalintoja tehdään koko prosessin ajan, joten on suositeltavaa täyttää hakemus jo hyvissä ajoin ennen maaliskuun loppua. […]

Music x Median aikataulu on julkaistu kokonaisuudessaan

28.9. alkavan Music x Media -tapahtuman ohjelma-aikataulu on valmis ja aikataulukartta julkaistu osoitteessa www.musicmedia.fi/aikataulu! Tämän vuoden ohjelma rakentuu luovia aloja yhdistävien aihepiirien kuten median vaikuttavuuden, vastuullisen tulevaisuuden luomisen ja kansainvälisten kasvumahdollisuuksien ympärille. Lisäksi ohjelmassa annetaan aikaa työelämätaitojen päivittämiselle sekä jaksamisen tukemiselle.  Nyt julkaistusta aikataulusta löytyy värikoodattuja kokonaisuuksia, joiden perusteella tiettyihin aihepiireihin kuuluvat ohjelmanumerot on helppo […]

EN